SKANDINAVISKA TEKNIK & SMORJSYSTEM AB TEL: +46 8 582 477 70